Terapia NDT-Bobath

Wiek dziecka: 0-36 miesięcy

NDT-Bobath inaczej terapia neurorozwojowa jest szczególnie przydatna w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączona w ich biologiczny rytm dnia. Jest całkowicie bezbolesna i przyjazna dla pacjenta.

Opiera się na normalizacji napięcia mięśniowego, wygaszaniu nieprawidłowych odruchów i torowaniu prawidłowych wzorców ruchu.

Wykorzystując tzw. punkty kontroli (m.in. głowę, obręcz barkową i miedniczną) terapeuta wspomaga ruch dziecka tak by był możliwie najbardziej zbliżony do prawidłowego. Dobiera indywidualnie do potrzeb dziecka rodzaj ćwiczenia, jego tempo, odpowiedni sprzęt i zabawki. Umożliwia w ten sposób dziecku zdobywanie doświadczeń czuciowo-ruchowych adekwatnych do wieku i potrzeb dziecka. Stanowią one podstawę dalszego rozwoju.

Warunkiem nauczenia się jakiejś czynności jest jej częste powtarzanie w różnych okolicznościach, dlatego rodzice poprzez zabawę oraz odpowiednią pielęgnację utrwalają efekty terapii w domu. Edukacja i współpraca rodzica jest kluczowa dla skutecznej terapii dziecka.

Warsztaty dla rodziców

Wiek dziecka: 0-18 miesięcy

Warsztat I
Neurorozwojowy instruktarz pielęgnacyjny dla dzieci do 4 m-ca życia– czyli jak się bawić, nosić, karmić, by stymulować prawidłowy rozwój dziecka, jak kąpać dziecko w wiaderku Shantala a jak w wanience.

Warsztat II
Rozwój Dziecka – cechy prawidłowego rozwoju psychoruchowego w 1 r. ż. dziecka. Jakie aktywności/ zabawy/zabawki wspierają ten proces a jakie mogą przyczynić się do jego zaburzeń.

Warsztat III
Integracja sensoryczna niemowlęcia – rodzic dowie się, jakim profilem sensorycznym jest obdarzone jego dziecko, a także On sam i co z tego wynika- jakie mają słabe i mocne strony. Ta wiedza pozwala lepiej budować relację i komunikację, rozumieć dlaczego coś akurat dla jednego dziecka jest łatwe a dla innego trudne.

Rozmawiamy również o zabawach i zabawkach stymulujących rozwój procesów SI.

Warsztat IV
Masaż Shantala- Jak masować swoje dziecko, by budować z nim dobre relacje i by dawać mu poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, masaż antykolkowy, kąpiel w wiaderku Shantala. Dlaczego masaż niemowlęcia ma kojący wpływ na układ nerwowy, pokarmowy, odpornościowy i w ogóle reguluje funkcjonowanie całego organizmu.

Integracja sensoryczna

Wiek dziecka: 0-18

Prowadzimy diagnostykę przetwarzania sensorycznego zarówno niemowląt jak i dzieci starszych.

Wyjątkową cechą naszych diagnoz jest fakt, iż są wykonywane przez dwóch terapeutów SI, specjalistów różnych specjalności:

Agnieszka Słoniowska – fizjoterapeuta (NDT- Bobath)
Małgorzata Mazur – surdologopeda, terapeuta widzenia, terapeuta ręki

Taki tandem stwarza doskonałą okazję do interdyscyplinarnej wymiany spostrzeżeń zarówno w zakresie rozwoju ruchowego dziecka, oceny napięcia mięśniowego, reakcji na ruch, świadomości ciała, procesów równowagi i koordynacji jak i w zakresie komunikacji, umiejętności nawiązywania relacji, rozwoju zabawy, mowy oraz funkcji słuchowych.

Naszej ocenie podlegają również: stabilizacja centralna, rozwój wzrokowy i praca oczu, związana z nimi percepcja ciała i rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz umiejętności małej motoryki. Oczywiście diagnozie podlegają również procesy modulacji i różnicowania sensorycznego.